Hypotyreos – underfunktion av sköldkörteln

Hypotyreos betyder att det finns en underproduktion av sköldkörtelhormon i sköldkörteln. Detta innebär att man blir tröttare, mer nedstämd och att kroppen går på lågvarv.

(Ett nytt fönster öppnas)

Hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln

Hypotyreos – underfunktion av sköldkörteln

Om sköldkörteln tillverkar för lite hormon eller om kroppen av någon anledning inte kan ta upp tillräckligt med sköldkörtelhormon kan man få hypotyreos. Det innebär att ämnesomsättningen blir låg. Ämnesomsättningen är nödvändig för att kroppen skall fungera. Brist på ämnesomsättningshormon påverkar nästan alla kroppens funktioner och gör att kroppens celler har svårt att utföra sitt arbete och att hela kroppens funktioner går på lågvarv.Vanligt hos kvinnor
Hypotyreos är vanligare hos kvinnor än hos män. Det förekommer i alla åldrar, men är vanligare bland personer i medelåldern och uppåt. En del patienter får hypotyreos i samband med graviditet. I vissa delar av världen är den vanligaste orsaken till hypotyreos brist på jod, men inte i Sverige sedan 1936 då jod infördes i all sorts salt.

Kan orsakas av läkemedel
Hypotyreos är en vanlig biverkning av mediciner som innehåller litium (mot psykiska sjukdomar) eller amiodaron (hjärtmedicin). Även mediciner som innehåller karbamazepin eller interferon kan ge hypotyreos. Det är därför viktigt att regelbundet undersöka nivån av sköldkörtelhormon när dessa läkemedel används. Hypotyreos behandlas med medicin, Levaxin, som ersätter bristen på sköldkörtelhormon. Naturligt sköldkörtelhormon (torkad svinsköldkörtelhormon) förskrivs av ett fåtal läkare särskilt vid hypotyreos typ 2. Medicineringen är livslång.

Hypotyreos – symtom

Hypotyreos kommer oftast långsamt och stegvis. Det kan ta många år innan den är fullt utvecklad. En kombination av detta och dagens bristfälliga diagnosmetoder gör att många drabbade friskförklaras trots att de mår mycket dåligt och upprepade gånger söker läkarvård. Under tiden vänjer sig patienten vid de olika symtomen, bl.a. större och större trötthet. Andra symtom kan vara frusenhet, nedstämdhet, yrsel, hudutslag, svårt att minnas, viktökning, ökat sömnbehov, problem med torra ögon och synsvårigheter. Alla symtom är individuella och varierar mycket mellan olika patienter.

Hypotyreos – behandling

Hypotyreos behandlas med läkemedel för att höja den låga eller uteblivna produktionen av sköldkörtelhormon. Den vanligaste medicinen heter Levaxin och innehåller syntetiskt tyroxin, T4. Läkemedlet Euthyrox innehåller samma ämne. Behandlingen startar med en låg dos. Dosen höjs sedan stegvis tills man kommer upp till den nivå som är lagom. För att veta vilken dos som är lagom bedömer läkaren hur patienten mår. Dessutom mäts hormonhalten i blodet. Det kan dröja upp till 6-12 månader efter det att blodproverna är normala innan patienten känner sig frisk. Sedan brukar det räcka med en årlig kontroll av sköldkörtelvärdena för att hålla hormonnivåerna i schack. Behandlingen är dock livslång och i sällsynta fall upplever patienten ingen direkt förbättring. Det finns studier som tyder på att de kan ha svårt att omvandla T4 till T3. De kan därför behöva behandlas med en medicin som innehåller T3.

Hypotyreos hos barn

Det finns en form av medfödd hypotyreos, som är mycket ovanlig men allvarlig. Därför undersöks sköldkörtelfunktionen hos alla nyfödda barn i Sverige med blodprov, så att behandling omedelbart kan påbörjas. Denna behandling är livslång. Om hypotyreos uppkommer före 3 års ålder och inte behandlas kan barnet får hjärnskador.

Underfunktion av sköldkörteln kan uppstå när som helst under uppväxten. Hos barn och ungdomar är den vanligaste sköldkörtelsjukdomen Hashimotos thyreoidit. Sjukdomen innebär att sköldkörteln förstörs av s.k. autoantikroppar. Det är vanligare bland flickor än bland pojkar. Den kan uppträda under de tre första levnadsåren, men det är vanligare att den uppkommer vid 6 års ålder och allra vanligast i puberteten. Precis som hos vuxna kommer symtomen smygande. De är ofta vaga och sjukdomen har ofta pågått under många år innan en diagnos ställs. En viktig indikation på att något är fel är att barnet inte växer som det ska. Andra symtom är trötthet, nedsatt initiativförmåga, blodbrist, bleka läppar och slemhinnor, förstoppning, depression eller nedstämdhet. Huden känns ofta kall och kan även vara blek med gulaktig ton. Håret är ofta torrt och glanslöst. Till detta tillkommer försenad eller utebliven pubertet i tonåren. Diagnos ställs med blodprov. Behandlingen går till genom att tillföra tyroxin (Levaxin, Euthyrox).

Hypotyreos typ 2

Hypotyreos typ 2 är ett tillstånd där patienten har normala sköldkörtelvärden, men där kroppstemperaturen är sänkt och patienten i övrigt har de symtom som en för låg ämnesomsättning ger. Vid ”vanlig” hypotyreos tillverkar sköldkörteln för lite hormoner medan det vid hypotyreos typ 2 finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet medan cellerna inte kan tillgodogöra sig hormonerna. På grund av att hormonhalten i blodet är tillräcklig upptäcks inte hypotyreos typ 2 av de blodprover som används rutinmässigt inom dagens sjukvård. Diagnos kan ställas dels genom att en skicklig läkare gör en klinisk bedömning, dels genom urinprover och mätning av kroppstemperaturen. Hypotyreos typ 2 är en diagnos som är omdiskuterad av experterna.

Sekundär hypotyreos

Sekundär hypotyreos är inte den samma som hypotyreos typ 2 och orsakas av att hypofysen inte ger tillräcklig stimulering. Detta är ovanligt men kan inträffa om hypofysen eller hypothalamus inte fungerar som de ska.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: Niklas Johansson

Kommentarer

  1. Jag har för lågt TSH och låg puls osv, men det som inte stämmer i mitt fall är att jag inte är frusen utan tvärtom svettas väldigt lätt. Går det att förklara detta fenomen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *